หนังสือที่แต่งโดย เฮโรโดตัส 5 Results

No.TitlePublished
1ตำนานของเฮโรโดตัส = The history of Herodotus ; แปลโดย ชำนาญ อินทุโสภณ2523
2ตำนานของเฮโรโดตัส บรรพที่หนึ่ง2519
3ตำนานของเฮโรโดรัส บรรพที่ 22519
4ตำนานของเฮโรโดตัส บรรพที่ 1 = The history of Herodotus ; แปลโดย ชำนาญ อินทุโศภณ2515
5ตำนานของเฮโรโดตัส บรรพที่หนึ่ง2515