หนังสือที่แต่งโดย เริงชัย มะระกานนท์ 2 Results

No.TitlePublished
1เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจเรื่อง การบริหารสถาบันการเงินเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจ2532
2การเงินและการธนาคารในประเทศไทย (พร้อมด้วยภาคทฤษฎี)2521