หนังสือที่แต่งโดย ทวี หมื่นนิกร 6 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง : รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของทวี หมื่นนิกร2552
2ห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ "ป๋วย อึ้งภากรณ์"2523
3หลักลัทธิมาร์กซ์เลนิน2519
4เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ2517
5เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ2517
6เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ2517