หนังสือที่แต่งโดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ 73 Results

No.TitlePublished
1กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก2560
2ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชดำริเพื่อแผ่นดิน2559
3ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชดำริเพื่อแผ่นดิน2559
4พระปิยมหาราช : พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 52557
5กฤษดาภินิหารพระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 42556
6ตามรอย...อารยธรรมขอม2555
7เล่าขานตำนาน แม่น้ำเจ้าพระยา = Chaophraya river legend2555
8เล่าขานตำนานแม่น้ำเจ้าพระยา2555
9เล่าขาน ตำนานสยาม2554
10ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชดำริเพื่อแผ่นดิน2554
11ปักษ์ใต้ : แนวรบที่ไม่เปลี่ยนแปลง2553
12ตามรอย-เสด็จประพาสต้น2553
13บันทึกแผ่นดิน ชุด เล่าขานตำนานอินโดจีน2553
14รักในราชสำนักรัชกาลที่ 52552
15พระบรมรูปทรงม้า : 100 ปีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2551
16ประวัติศาสตร์ไทย 2 ราชวงศ์จักรี2551
17สืบตำนานงานพระเมรุ2551
18สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอแห่งกรุงรัตนโกสินทร์2551
19กรุงเทพศึกษา2551
2080 พรรษามหามงคล2550
21จดหมายเหตุเมืองอุทัยธานี2550
22ในหลวง นักพัฒนา : นวัตกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2550
23ในหลวงในดวงใจ2550
24สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน2550
25อานันทมหิดล ยุวกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี2550
26ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชอัจฉริยภาพในหลวง2549
27ในหลวงฯ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่2549
28รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น2549
29พระราชพิธีมหามงคล2549
30รัชกาลที่ 5 กับการปฏิรูปเมืองสยาม2549
31ธ มิ่งขวัญ ปวงชน ประชาชาติไทย2549
32พระราชอัจฉริยภาพในหลวง2549
33สมเด็จพระราชาธิบดี รัชกาลที่ 92549
34รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป2549
35รัชกาลที่ 5 กษัตริย์ดีเด่นของโลก2549
36คู่บุญบารมี จักรีเกริกฟ้า2549
37รัชกาลที่ 5 กับพระราชปฏิพัทธ์2549
38ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น2547
39เล่าเรื่องหัวเมืองใต้ : จากกรือเซะถึงปัตตานี2547
40ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสยุโรป2547
41พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 42547
42ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง2547
43ประวัติศาสตร์ไทย : ฉบับเสริมการเรียนรู้2547
44ประพาสเมืองนอกในรัชกาลที่ 52546
45ในหลวงอานันทมหิดล2546
46เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย2546
47พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง2546
48ประพาสต้นในรัชกาลที่ 52545
49สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ2544
50สามกษัตริย์ : การศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2091-21352543
51พระสุพรรณกัลยา พระพี่นางแห่งแผ่นดินสยาม2542
52สมเด็จพระนเรศวรฯ กู้แผ่นดิน2541
53ปัญญาชาวสยาม2541
54เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี : ทหารเสือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง2540
55รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต่างประเทศ2540
56ลิเกไทย2540
57ลิเก2539
58เล่าเรื่องเมืองสยาม2539
59อานุภาพพระสยามเทวาธิราช2539
60ปัญญาชนสยาม2539
61พระบรมรูปทรงม้า : พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน2539
62นักเขียนไทย2538
63พระบรมรูปทรงม้า2538
64สืบสานตำนานบางกอก2538
65พระบรมรูปทรงม้า : พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2537
66เล่าเรื่องเมืองสยาม2536
67เพื่อนเที่ยว2536
68เที่ยวเมืองนอก2536
69พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า2536
70สมเด็จพระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม2536
71มรดกใหม่จากลุ่มน้ำสะแกกรัง2534
72เครื่องมือหินในประเทศไทย2533
73จอมทัพไทยและเอกลักษณ์การทหารของแผ่นดิน