หนังสือที่แต่งโดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว 4 Results

No.TitlePublished
1เหล้าล้านนา : การต่อสู้ของเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย2548
2อุสสาบารส : โคลงดั้นล้านนา2543
3คัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี ตำราแต่งกาพย์ของไทย2541
4กวีนิพนธ์ล้านนา : โคลงค่าวริร่ำถ้อยเมืองพิงค์ ค่าวซอเจ้าเจ็ดตน = Lan Na poetry2533