หนังสือที่แต่งโดย ทองใบ ทองเปาด์ 9 Results

No.TitlePublished
1พ่อเป็นไทย แม่เป็นลาว แล้วหวานล่ะ? [จุลสาร]2542
2หญิงสืบสกุลได้ใกล้เป็นจริง? [จุลสาร]2542
3คนอนาถาขอความยุติธรรมบ้าง [จุลสาร]2542
4การใช้แรงงานเด็ก [จุลสาร]2542
5สิทธิผู้ป่วย-ขอย้ายโรงพยาบาล [จุลสาร]2541
6ค้นอย่างนี้ อาจติดคุก [จุลสาร]2541
7ขายฝากนิติกรรมที่ใช้ด้วยชีวิต [จุลสาร]2541
8คอมมิวนิสต์ลาดยาว : บันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของผู้ต้องหาคอมมิวนิสต์ในคุกลาดยาว2534
9บ้านเรือนเคียงกัน [จุลสาร]