หนังสือที่แต่งโดย พัทยา สายหู 14 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาสังคมผลไม้รวม2559
2กลไกของสังคม2544
3กลไกของสังคม2540
4อาเซียนในมิติวัฒนธรรม2538
5กลไกของสังคม2534
6กลไกของสังคม2532
7กลไกของสังคม2529
8กลไกของสังคม2524
9ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของเศรษฐกิจการทำสวนยาง ของชาวบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้2521
10ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม2517
11ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม2516
12โลกสมมติ2516
13ลักษณะผู้นำท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้ : รายงานการศึกษา2510
14การศึกษาสภาพหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดระยะยาว ตอนที่ 1 ภาคทั่วไป : รายงานการวิจัย