หนังสือที่แต่งโดย ไฮเดอร์, จอห์น 4 Results

No.TitlePublished
1ยุทธศาสตร์แห่งความเป็นผู้นำสำหรับยุคใหม่ = The Tao of Leadership2539
2การบริหารงานแบบเต๋า : มรรควิธีสู่ความเป็นผู้นำ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่2530
3การบริหารงานแบบเต๋า : มรรควิธีสู่ความเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการยุคใหม่2529
4เต๋าแห่งผู้นำ = The tao of leadership : leadership strategies for a new age