หนังสือที่แต่งโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 10 Results

No.TitlePublished
1คู่มือมาตรฐาน กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน2548
2ทำเนียบโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปี 2537- 25382538
3การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมตลอดไป:ผลงานแผนงาน 2538-25402538
4รายงานประจำปี 2536-2537 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2537
5พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 25332533
6การจัดหาน้ำสำหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด2528
7นิคมอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม2520
8สรุปรายงานการสำรวจข้อมูลทางเทคนิคสำหรับบริเวณที่ควรจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่2519
9รายงานการสำรวจการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ และลำพูน2518
10รายงานประจำปี ...