หนังสือที่แต่งโดย จิรประภา บุญพรหม 3 Results

No.TitlePublished
1อรรถาธิบาย ภาษาและวัฒนธรรมคริสตศาสนาใน L'Annonce faite ? Marie บทละครเอกของ Paul Claudel2553
2โครงสร้างกริยาวลีฝรั่งเศสพื้นฐาน ระดับ 12542
3กริยาสกรรม : โครงสร้างแบบซับซ้อนและหน้าที่ของกรรม = Verbes transitifs : constructions operatrices et fonctions de leurs complements2541