หนังสือที่แต่งโดย สวน, มหาดเล็ก 4 Results

No.TitlePublished
1โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี2471
2โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี2465
3โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี2465
4คำโคลงยอพระเกียรติเจ้ากรุงธนบุรี