หนังสือที่แต่งโดย ทรงศรี อาจอรุณ 5 Results

No.TitlePublished
1รวบรวมบทความเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2326-2593 (ค.ศ. 1833-1950)2519
2การแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต กับประเทศมหาอำนาจ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2506
3การแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับประเทศมหาอำนาจ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว2502
4123 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างไทย กับ อเมริกัน2500
5เรียงความประกวดของสำนักข่าวสารอเมริกัน เรื่อง 123 ปี แห่งมิตรภาพระหว่างไทยกับอเมริกัน = 123 years of Thai-American friendship2500