หนังสือที่แต่งโดย บริหารเทพธานี, พระ 11 Results

No.TitlePublished
1การจลาจลสมัยศรีอยุธยา2558
2ประวัติชาติไทย2541
3พงศาวดารชาติไทยสมัยศรีอยุธยาภาคแรก2514
4ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์2512
5ประวัติชาติไทย ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่ ยุคดึกดำบรรพ์ฉบับโรงพิมพ์ประจักษ์วิทยา2512
6คู่มือพุทธศาสนิก2509
7คู่มือพุทธศาสนา 1 ปุถุชน2509
8พงศาวดารชาติไทย : ความเป็นมาของชาติ แต่ยุคดึกดำบรรพ์2497
9พงศาวดารชาติไทย บทที่ 1 ถิ่นฐานไทย2493
10พงศาวดารชาติไทย2483
11ประวัติชาติไทย ความเป็นมาของชาติไทย ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์