หนังสือที่แต่งโดย ทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา, 2356-2413 11 Results

No.TitlePublished
1พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 12526
2หนังสือแสดงกิจจานุกิจ2514
3แสดงกิจจานุกิจ2514
4แสดงกิจจานุกิจ2513
5เรื่องพระปฐมเจดีย์2504
6พระปฐมเจดีย์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ และฉบับ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธ์2502
7พระปฐมเจดีย์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ และฉบับ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุลทรงนิพนธ์2498
8เรื่องพระปฐมเจดีย์2469
9เรื่องพระปฐมเจดีย์ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ2453
10แสดงกิจจานุกิจ2415
11แสดงกิจจานุกิจ