หนังสือที่แต่งโดย สมพร อยู่โพธิ์ 4 Results

No.TitlePublished
1พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย2517
2พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย2516
3พระพุทธรูปปางต่าง ๆ2515
4พระพุทธรูปปางต่าง ๆ2515