หนังสือที่แต่งโดย ล. เสถียรสุต 10 Results

No.TitlePublished
1ประวัติวัฒนธรรมจีน2544
2คัมภีร์ขงจื้อ2533
3ประวัติวัฒนธรรมจีน2529
4ส่องตะเกียง : ภาคปรัชญาเต๋า ภาคปริศนาเซ็น2526
5หลายชีวิตในพงศาวดารจีน2526
6การพ้นทุกข์ของมหายาน หรือ หฤทัยสูตรบรรยาย2521
7การพ้นทุกข์ของมหายาน หรือ หฤทัยสูตรบรรยาย2521
8สนทนานิกายเซ็น2519
9คัมภีร์เหลาจื๊อ2517
10หลายชีวิตในพงศาวดารจีน2515