หนังสือที่แต่งโดย แสงชัย สุนทรวัฒน์ 6 Results

No.TitlePublished
1ฟุดฟิดฟอไฟ ตามสไตล์อเมริกัน ฉบับพิเศษ 12545
2ฟุดฟิดฟอไฟ ตามสไตล์อเมริกัน ฉบับพิเศษ 1 [Computer file]2545
3ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ กับ แสงชัย สุนทรวัฒน์2541
4การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา องค์การฟอกหนัง : เอกสารการวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชา เศรษฐกิจ2533
5ฟุดฟิดฟอไฟ2533
6ฟุด ฟิต ฟอ ไฟ ตามสไตล์อเมริกัน. เล่ม 22529