หนังสือที่แต่งโดย เดือน บุนนาค 11 Results

No.TitlePublished
1ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโสผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก2552
2ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโสผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก2517
3เศรษฐศาสตร์ ภาคต้น คำสอนชั้นปริญญาตรี ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 25022502
4เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2502
5ชาติ-สังคม2501
6ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโสผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก2500
7กฎหมายระหว่างประเทศพิศดาร (การสงคราม) : คำสอนชั้นปริญญาโททางการทูต2478
8กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งพิศดาร คำสอนชั้นปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ฯ2478
9คำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รวมทั้งกฎหมายการเลือกตั้งด้วย)2477
10เศรษฐศาสตร์2477
11เศรษฐศาสตร์ ของท่าน Paul A. Samuelson