หนังสือที่แต่งโดย สารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์), หลวง 5 Results

No.TitlePublished
1กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิศดาร (หนี้) คำสอนชั้นปริญญาโท ทางนิติศาสตร์2478
2ความสำคัญบางประการเรื่อง คริมิโนโลยี (Criminology)2477
3กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล2476
4คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์(เรียงมาตรา)2467
5คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์(เรียงมาตรา)2467