หนังสือที่แต่งโดย โพยม จันทรัคคะ 3 Results

No.TitlePublished
1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย2520
2คำบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย2520
3เรื่องคอมมิวนิสต์และมาตรการทางเศรษฐกิจสังคม ในประเทศฟิลิปปินส์2515