หนังสือที่แต่งโดย ประเสริฐ เมฆมณี 7 Results

No.TitlePublished
1ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมคู่มือสร้างเสริมความก้าวหน้าของตำรวจ พนักงานสอบสวน นักกฏหมาย นักการศึกษาและสิ่งที่ประชาชนควรรู้2523
2หลักทัณฑวิทยา2523
3หลักทัณฑวิทยา2523
4หลักทัณฑวิทยา2523
5ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม2523
6ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม2519
7ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม2519