หนังสือที่แต่งโดย ญาดา ประภาพันธ์ 7 Results

No.TitlePublished
1ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น2548
2ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = History of economic development of South East Asia2538
3ระบบเจ้าภาษีอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น2524
4ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ2524
5ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น2524
6ระบบเจ้าภาษีนายอากร สมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น2524
7ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น2519