หนังสือที่แต่งโดย ประชุม โฉมฉาย 19 Results

No.TitlePublished
1วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน2559
2กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน2558
3กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน2557
4ภาษาละตินสำหรับนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คู่มือพร้อมด้วยปทานุกรม = Lingua Latina pro Scientia Iuris et Studiis Socialibus : Libellus cum Verborum Thesauro2556
5กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน2555
6หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น2555
7วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน2553
8กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน2553
9ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายการคลังและการเงิน2552
10กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน2551
11วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน2548
12หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น2541
13การพัฒนาแม่น้ำโขง2539
14นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ : ข้อเสนอแนะการนำแนวปฏิบัติคอมมอนลอว์ มาใช้ทบทวนกฏหมายและพัฒนาการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน2535
15เศรษฐกิจการเมืองสำหรับนักกฎหมาย2529
16หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส504 สังคมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)2525
17หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส062 การเงิน การคลังและการธนาคาร2524
18เศรษฐกิจการเมืองสำหรับนักกฎหมาย2520
19เศรษฐกิจระหว่างประเทศประยุกต์