หนังสือที่แต่งโดย เรืองศรี จุลละจินดา 4 Results

No.TitlePublished
1คู่มือการลงรายการวารสารในแบบบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CDS/ISIS2532
2คู่มือการลงรายการวารสารในแบบบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CDS/ISIS2527
3งานเขียนด้านการใช้ภาษาไทย : บรรณานุกรม และสาระสังเขป2526
4การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย2524