หนังสือที่แต่งโดย สวัสดิ์ จงกล 17 Results

No.TitlePublished
1สาระประวัติสถาบันแม่ที่ลูกหลานจุฬาฯ ควรทราบ2556
2รับน้องใหม่2554
3พระบุญญาภินิหารที่พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2553
4เทวาลัย2549
5พระเกี้ยว จุลมงกุฎ สิริมงคลสูงสุดของชาวจุฬาฯ2546
6จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของพระมหากษัตริย์ [เทปบันทึกเสียง]2545
7เทวาลัย2544
8จากวังหลวงสู่วังกลางทุ่ง : วิวัฒนาการของพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันยิ่งใหญ่และถาวร2544
9สารัตถคดีทางการศึกษา2536
10สาระที่จุฬาบัณฑิตควรทราบ2535
11พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯ2533
12พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯ2533
13พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯ2533
14พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพ2533
15พระเกี้ยว2531
16ร้อยปีการวัดผลการศึกษาไทย2527
17พันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [sound recording]