หนังสือที่แต่งโดย Faires, J. Douglas 2 Results

No.TitlePublished
1Numerical methods :1993
2Calculus of one variable1989