หนังสือที่แต่งโดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ 5 Results

No.TitlePublished
1สถานการณ์การเสี่ยงโชคของคนไทย : การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายสังคม2557
2ลักษณะและความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและผู้ขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย = The characteristics of and relationships between commercial sex workers and tourists in Thailand2543
3การวิจัยปฏิบัติการ : เครื่องมือนักพัฒนาสังคม2541
4รายงานการวิจัยเรื่อง ความทันสมัย ภาพพจน์เกี่ยวกับตนเอง และ ปัญหาบางประการของคนชรา2523
5ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรครอบครัวกับภาวะเจริญพันธ์ในประเทศไทย