หนังสือที่แต่งโดย สำเริง สัมพันธารักษ์ 11 Results

No.TitlePublished
1ตลาดค้าอวัยวะ [จุลสาร]2543
2ดาราศาสตร์ของคนโบราณ [จุลสาร]2535
3จานบิน : สิ่งลี้ลับที่ยังไม่มีคำตอบ2534
4เปิดโลกโบราณอาณาจักรขอมและประสาทหิน2529
5เปิดโลกโบราณ อาณาจักรขอมและปราสาทหิน2529
6โลกลึกลับของไวกิ้ง2526
7สฟิงซ์และปิรามิด2526
8สมบัติฟาโรห์2525
9โลกที่สาบสูญ2525
10จานบิน : การมาเยือนโลกของมนุษย์ต่างดาว2523
11จานบิน การมาเยือนโลกของมนุษย์ต่างดาว2522