Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย อาซิมอฟ, ไอแซค, ค.ศ. 1920-1992

21 Results

No.TitlePublished
1ไอแซก อาซิมอฟ ถาม-ตอบเรื่องโลกและจักรวาล = Isaac Asimov's guide to earth and space2557
2I, robot ข้าคือหุ่นยนต์2547
3กำเนิดสถาบันสถาปนา = Prelude to Foundation2546
4สถาบันสถาปนา และโลก = Foundation and earth2546
5สู่เส้นทาง สถาบันสถาปนา = Forward the foundation2546
6สถาบันสถาปนาและปฐมภพ = Foundation's edge2545
7สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ = Foundation and empire2545
8สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง = Second foundation2545
9นครอรุณรุ่ง = The robots of dawn2540
10สถาบันสถาปนา = Foundation2539
11ตะวันเปลือย2539
12จารกรรมข้ามอวกาศ2537
13ตามล่าฝ่าเอกภพ2537
14เชื่อไหมเอ่ย?2529
15ดาวเสาร์และเพื่อนบ้านไกลโพ้น = Saturn and beyond2528
16นักสืบหุ่นยนต์ = The caves of steel2527
17อาทิตย์เปลือย2526
18สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ = Foundation and empire2525
19สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง = Second Foundation2525
20โลกของไนโตรเจน = The world of nitrogen2516
21ท่องทะเลเลือด = Fantastic Voyage