หนังสือที่แต่งโดย ปุ๋ย โรจนะบุรานนท์ 4 Results

No.TitlePublished
1ข้อคิดในงานสังคมสงเคราะห์2515
2วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2502
3ปาฐกถาเรื่อง พระพุทธศาสนากับลัทธิคอมมิวนิสม์2493
4อุตสาหกรรมน้ำมัน ไขมันและเชื้อเพลิง