หนังสือที่แต่งโดย อุดม เกิดพิบูลย์ 6 Results

No.TitlePublished
1กัมพูชายุคใหม่ : วาระเศรษฐกิจและการเมือง2551
2พม่าในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ2549
3ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ2543
4โครงสร้างและการแข่งขันของตลาดขายส่งในกรุงเทพฯ2519
5การลงทุนต่างประเทศในไทย2518
6ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2516