หนังสือที่แต่งโดย สมัคร สุพรรณรัตน์ 3 Results

No.TitlePublished
1Understanding of English (a body of knowledge leading to the simplification of English)2551
2ความเรียบร้อยแห่งศิลปศาสตร์แนวทางการปกครอง ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง2527
3ศาสตร์อเนกประสงค์ : หลักการบริหารเพื่อแก้ปัญหา ด้วยวิธีการเชิงระบบ2527