หนังสือที่แต่งโดย สมิต สัชฌุกร 35 Results

No.TitlePublished
1ศิลปะการให้บริการ2556
2วรรณศิลป์2556
3ศิลปะการให้บริการ = The art of service2555
4เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง2555
5การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ2554
6การพูดต่อชุมนุมชน2552
7ศิลปะการให้บริการ2552
8การพูดต่อชุมนุมชน2551
9การวางแผนปฏิบัติงาน (Action plan)2550
10ศิลปะการให้บริการ2550
11การวางแผนปฏิบัติงาน (Action plan)2548
12ศิลปะการให้บริการ2548
13การพูดต่อชุมนุมชน2547
14เทคนิคการจัดประชุม2547
15การประชุมที่เกิดประสิทธิผล2547
16การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ2546
17การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ2545
18เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร2545
19เทคนิคการประชุม2543
20เทคนิคการประชุม : เครื่องมือการบริหารจัดการ2543
21การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ2542
22เทคนิคการประชุม2541
23การบริหารการประชุม2540
24ใช้เวลาให้เป็นอย่างนักบริหาร [sound recording]2538
25ศิลปการวางแผนเพื่อความสำเร็จใช้ [sound recording]2538
26เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร2528
27การสื่อสารสำหรับผู้บริหาร2527
28เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์2526
29คู่มือการจัดประชุมและการประชุมแบบต่าง ๆ2525
30เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร2524
31การสนทนา2522
32คู่มือสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงาน2518
33กฎหมายธุรกิจ 12513
34การเขียนในงานธุรกิจ2513
35คู่มือฝึกการพูดต่อที่ชุมนุมชน2512