Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย อติชาต พรหมาสา

4 Results

No.TitlePublished
1ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่2544
2การระงับความรู้สึกเฉพาะแห่ง2530
3ศึกษาการใช้กลัยเซอริล กัยโคเลท ร่วมกับไธโอเพนโทน โซเดียม เพื่อวางยาสลบสุกร : รายงานผลการวิจัย2528
4การเปรียบเทียบวิธีศัลยกรรมแก้ไขไส้เลื่อนสะดือสุกร : รายงานผลการวิจัย2524