หนังสือที่แต่งโดย ประเทิน มหาขันธ์ 11 Results

No.TitlePublished
1คู่มือการพัฒนาคน2534
2ศิลปะการสักลาย2534
3ศิลปะในโรงเรียนประถม2531
4การสอนอ่านเบื้องต้น2530
5ศิลปการทำบัตรอวยพรและบัตรอื่นๆ2530
6คู่มือพับกระดาษ ชุดที่ 3 (สัตว์น้ำ) ชั้นประถมศึกษา2521
7วิธีการสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่ในชั้นประถมศึกษา2512
8ศิลปะในโรงเรียนประถม2511
9พิชิตอวกาศ2508
10เทพนิยาย กรีก - โรมัน2508
11เทนนิสเบื้องต้น2508