Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ประสาน ต่างใจ

23 Results

No.TitlePublished
1ความรู้ใหม่2554
2จิตสูงสุด : จิต-วิทยาศาสตร์ : 8 ทศวรรษนายแพทย์ประสาน ต่างใจ2550
3เราเองเขียนอนาคตให้กับตัวเอง [จุลสาร]2548
4จิตภิวัฒน์สู่นิพพาน2547
5ทวิภาพของแสงกับชีวิต [จุลสาร]2545
6โอ-ดอลลี-ดีเอ็นเอมันไม่เป็นเช่นที่คิด [จุลสาร]2545
7สงคราม [จุลสาร] : ผลพวงของจิตสัตว์ในกายมนุษย์2545
8สมาธิกับการศึกษายุคใหม่ [จุลสาร]2545
9โลกหลังปี 2012 : สู่มิติที่ห้า2545
10บุพนิมิต กระบวนทัศน์ใหม่2545
11ศตวรรษใหม่ : โลกไม่ต้องการมนุษย์อีกแล้ว!2543
12วิทยาศาสตร์จิตวิญญาณ2542
13มนุษย์กับความคิด : เพื่อเข้าถึงความรู้ ความจริงของชีวิต โลกและจักรวาล2542
14ปริศนาจักรวาล2542
15จิตกับจักรวาล 22541
16ปริศนาจักรวาล2541
17จิตกับจักรวาล=Mind and Cosmo2540
18ความทรงจำนอกมิติ2540
19เอกภาพของชีวิตกับจักรวาล2539
20จิตวิทยา : จิตวิญญาณ2538
21ธรรมวิทยาศาสตร์ : เรื่องของมนุษย์ โลกและจักรวาล2538
22มนุษย์กับความคิด : เพื่อเข้าถึงความรู้ ความจริงของชีวิต โลกและจักรวาล2538
23จักรวาลกับสัจธรรม : แควนตัมจิตวิญญาณ2538