หนังสือที่แต่งโดย จรวย แก่นวงษ์คำ 9 Results

No.TitlePublished
1มวยไทย มวยสากล2530
2ศึกษา 432 วิธีสอนวิชาเอก (พลศึกษา)2529
3การจัดและการบริหารพลศึกษาในโรงเรียน2524
4การรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา2524
5การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา2521
6หลักการพลศึกษา2517
7หลักสูตรพลศึกษา2517
8สมรรถภาพทางกายของเยาวชนในศูนย์ฝึกเยาวชนชนบท ภาคกลางและภาคใต้2517
9การทดสอบสมรรถภาพทางกาย2516