หนังสือที่แต่งโดย มณีวรรณ กมลพัฒนะ 18 Results

No.TitlePublished
1จุฬา 100 ปี ร้อยใจ ห่วงโซ่ชีวิต เพื่อโรงเรียนชีวิต2560
2การใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีคุณค่า2547
3โรงเรียนเลี้ยงควาย2547
411 ปี ศ. 112544
5บัณฑิตอุดมคติไทย2542
6บัณฑิตอุดมคติไทย2540
7บัณฑิตอุดมคติไทย2539
8ควายไทย : จุดกำเนิดเทคโนโลยีมาโตมาติด2539
9บัณฑิตอุดมคติ-2 : รู้จักตนเอง-เสียสละ2536
10บัณฑิตอุดมคติ-3 : ใฝ่รู้-คิดริเริ่มสร้างสรรค์2536
11สันติสุขมนุษย์ในสังคมวิทยาศาสตร์2535
12บัณฑิตอุดมคติ-1 : ศีลธรรม2535
13การทดสอบใช้ฮอร์โมนเอสโตรนซัลเฟตตรวจการผสมติด ในกิจการผสมเทียมควายปลักระดับหมู่บ้าน : รายงานผลการวิจัย2526
14ทำเนียบผลงานและภาระกิจในตำแหน่งศาสตราจารย์2525
15ชีวเคมีและเทคโนโลยี่การปรับปรุงพันธุ์สัตว์2524
16ฮอร์โมนและการควบคุมเมตาโบลิซึม2522
17การศึกษาระดับโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซีรัมกระบือไทย : รายงานผลการวิจัย2518
18ระดับเปรกเนนไดออลในปัสสาวะสตรีไทย2514