หนังสือที่แต่งโดย ดำรงแพทยาคุณ, พระยา 3 Results

No.TitlePublished
1สภากาชาดกับโรงเรียนแพทย์และพยาบาล2496
2สุขวิทยาและอนามัย2476
3สุขวิทยาและอนามัยสำหรับนักเรียน นางพยาบาล2465