หนังสือที่แต่งโดย โกชัย สาริกบุตร 8 Results

No.TitlePublished
1ศิลปะการสื่อความหมาย2540
2การพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมมหาสนุก2533
3สังเขปพระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2522
4การอ่านขั้นใช้วิจารณญาน2521
5แนวการวิเคราะห์และประเมินผลแบบเรียน2520
6การสร้างความสามารถในการอ่าน2519
7การวิเคราะห์กลบทในกวีนิพนธ์ไทย2518
8ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับละครนอกและบทละครนอกพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย