หนังสือที่แต่งโดย ลออง มีเศรษฐี 5 Results

No.TitlePublished
1ชุมนุมวรรณกรรมคำทำนายของโหรกวีไทย2527
2โคลงกวีลูกทุ่ง2526
3พจนานุกรมลำดับสระ2520
4พจนานุกรมลำดับสระ2504
5พจนานุกรมลำดับสระ เป็นพจนานุกรมไทยลำดับแผนใหม่ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักแต่ง กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ และการตั้งชื่อ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไป2504