หนังสือที่แต่งโดย ปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์), พระยา, 2405-2469 13 Results

No.TitlePublished
1ประวัติสุนทรภู่2554
2ประวัติสุนทรภู่ จากบันทึกของ พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) งานค้นคว้าประวัติสุนทรภู่เล่มแรกของไทย และ "เพลงยาวนายตาบ" ผลงานบุตรสุนทรภู่2554
3ประวัติสุนทรภู่2551
4หนังสือพระบาฬีลิปิก์รม : แปลลำดับบาฬีเปนไทย2532
5โบราณศึกษา2515
6อธิบายคำนมัสการ2469
7ภิรุตาณ2465
8สุขาวดีวยุทมหายานสูตร บริวรรตแห่งสมเด็จพระพุทธอมิตาภเจ้า2463
9ตำนานศรีปราชญ์2462
10ลลิตวิสตร์ พระประถมสมโพธิ์มหายาน พระธรรม จักร์พิสดาร2461
11ชุนุสขยา และเหง้าศักราช2459
12พระบาฬีลิปิกรม แปลลำดับบาฬีเป็นไทย2459
13พระบาฬีลิปิกรม. แปลลำดับคำบาฬีเป็นไทย2459