หนังสือที่แต่งโดย ชินวรสิริวัฒน์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง (ม.จ. ภุชงค์ สิริวฑฺฒโน), 2402-2480 28 Results

No.TitlePublished
1ศีวิชัยชาดก2555
2ศีวิชัยชาดก2554
3พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา หรือ พจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย2552
4พระประวัติสังเขป2552
5พระนิพนธ์ต่างเรื่อง2552
6พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา : พจนานุกรมแปลภาษาบาลีเป็นไทย2552
7นิบาตชาดก จตฺตาฬีสนิบาต2552
8พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา หรือ พจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย2523
9คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม2511
10คำแนะนำเรียงความแก้กระทู้ธรรม เล่ม 12502
11พระโอวาท2481
12ภิกษุณี2481
13พระธรรมเทศนาพิเศษแสดงวันมหาปวารณา2478
14พุทธาทิภาษิต2478
15ชินวรภาสิต2477
16คารวกถา และ จตุสัจจนัยเทศนา2475
17อาการ 312472
18โลกธรรม, ทรงแสดงเป็นที่ระลึกในการรับพระราชทานพระอิศริยยศ2469
19ตรีอาธิปตัย2468
20พระธรรมเทศนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ถวายในงารพระราชกุศล ทักษิณานุประทาน ทรงพระราชอุทิศแด่ สมเดจพระเจ้าเอดวารด VII แห่งกรุงเครตบริตเตนกับไอรแลนด์ แล สมเด็พระเจ้านิโคลาส II แห่งกรุงรัซเซียทั้งผอง ณะ วัดเบ็ญจมบพิตร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 24662466
21พระธรรมเทศนาแลศราทธพรตธรรมบรรยายในวันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ2466
22พระธรรมเทศนา แล ศราทธพรตธรรมบรรยายพร้อมทั้งคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ2466
23ขนฺติกถา2464
24ศราทธพรตเทศนาถวายวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 ที่หอพระสมุดวชิรญานเป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง2463
25พระธรรมเทศนาแสดงที่พึ่งแลปกิณณกคาถาแสดงมาตาปิตุปัฎฐาน เป็นต้น2461
26พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา หรือ พจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย2456
27ศีวิไชย2453
28ศีวิไชย2451