หนังสือที่แต่งโดย สุรินทร์ นิยมางกูร 3 Results

No.TitlePublished
1สถิติวิจัย2548
2เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง2541
3สถิติวิจัย2533