หนังสือที่แต่งโดย วัญญา วิศาลาภรณ์ 6 Results

No.TitlePublished
1การวิจัยทางการศึกษา : หลักการและแนวทางการปฏิบัติ2540
2การสร้างแบบทดสอบ : เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน2533
3การวัดความถนัดเบื้องต้น2525
4การวัดความถนัดเบื้องต้น2522
5เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชาวัดผล 401 : ประเมินผลทางการศึกษา2522
6การประเมินผลทางการศึกษา2522