หนังสือที่แต่งโดย ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์ 6 Results

No.TitlePublished
1ประวัติศาสตร์มหาสงครามคอมมิวนิสต์2558
2เทววิทยาอิสลามเพื่อการปฏิวัติ : ภัยต่อศาสนาอิสลาม ใน 4 จังหวัดภาคใต้2550
3การดำเนินการจัดหางานของกรมแรงงาน2538
4คู่มือการดำเนินการจัดหางาน2538
5พุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ : ภัยต่อพระพุทธศาสนา2533
6สงครามคอมมิวนิสต์2522