หนังสือที่แต่งโดย ประภัสสร บุญประเสริฐ 6 Results

No.TitlePublished
1ประวัติศาสตร์เอเชียใต้2520
2ประวัติศาสตร์เอเชียใต้2520
3ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์2520
4ขอบเขตพระอำนาจของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัตนโกสินทร์2516
5ขอบเขตพระอำนาจของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในสมัยรัตนโกสินทร์2514
6ประวัติศาสตร์อินเดีย