หนังสือที่แต่งโดย พระมหาสมภาร พรมทา 4 Results

No.TitlePublished
1กระแสธารแห่งความเงียบ2526
2ประทีปแห่งสยาม2526
3กระท่อมวิเวก2526
4วันฆ่านกพิราบ : กวีนิพนธ์เพื่อสันติ และมนุษยธรรม2526