หนังสือที่แต่งโดย นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-2394 12 Results

No.TitlePublished
1บทละครนอก สังข์ศิลป์ชัย : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)2540
2ประชุมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2530
3โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย2516
4โคลงปราบดาภิเศกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย2516
5เพลงยาวกลบทและกลอักษร : แต่งจารึกที่วัดพระเชตุพนฯ ในรัชการที่ 32513
6ประชุมพระราชนิพนธ์2511
7โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย2511
8สังข์ศิลป์ไชย ตอนที่ 2 ท้าวเสนากุฏเข้าเมือง2473
9ประชุมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2472
10โคลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระพุทธเลิศหล้านภาลัย2468
11ประชุมเพลงยาวสุภาพ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2468
12โคลงแลร่ายยอพระเกียรติ2457