หนังสือที่แต่งโดย ส. อาจสาลี 2 Results

No.TitlePublished
1คู่มือการเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร และรักษาโรค2513
2นิทานชาดกพระเวสสันดร ฉบับร้อยแก้ว2509